Fast pris i hela Sverige från 4000 kr – Snabb leverans

VVS RITNINGAR AV EXPERTER

Vi levererar VVS ritningar i hela Sverige.

FÅ OFFERT

PRISER

NÖJDA KUNDER

VVS RITNINGAR

VVS ritningar (värme-, ventilation- och sanitet) är ritningar för vatten och avlopp till-, från och omkring din villa eller fastighet. För att visa husets värme-, ventilations- och sanitetsförsörjning behöver du ta fram VVS ritningar. Vi hjälper dig!

Ditt hus

När vi projekterar använder vi en tidigare husmodell.

Du får rätt pris

När du har tydliga VVS-ritningar får du sannolikt rätt pris på hela byggprojektet.

Du får exakta mått

När vi själva ritat huset kan vi ge dig 100 % exakta mått.

Du får rätt dimensioner

Vi ser till att tappvatten och avlopp uppfyller de normkrav som finns.

VVS-ritning bottenplan
vvs ritning av Thiac
vvs-ritning för en bostad

Snabba leveranser

Kunder i hela Sverige
Fasta priser på våra VVS ritningar
Fasta priser

Professionella VVS-ritningar till rätt pris

Vi ger dig fackmannamässigt framtagna VVS-ritningar till ett fast och lågt pris, oavsett var du bor. Det är vanligt att VVS-ritningar behövs vid nybyggnation av bland annat en villa, en tillbyggnad eller ett attefallshus. Du behöver inte ha en VVS-ritning för att få bygglov, men värt att tänka på är att du ofta behöver en VVS-ritning för att få startbesked från kommunen.

Behöver du en VVS-ritning för att få bygglov?

Nej, du behöver inte en VVS-ritning för att bli beviljad ett bygglov från din kommun. Detta då VVS-ritningar inte inkluderas i det man kallar för bygglovsritningar. Men för att få starta ditt bygge kräver kommunen oftast en VVS-ritning, även om projektet bara handlar om en liten tillbyggnad.

När det kommer till startbesked och bygglov vill kommunen att du ska komplettera med exempelvis VVS-ritningar och några andra handlingar. Läs mer om de handlingar du kan behöva sammanställa inför bygglov och startbesked

 

Vad kostar en VVS-ritning?

Det pris vi tar för en VVS-ritning ligger på mellan 4000 – 15 000kr inkl moms. När du har tydliga VVS-ritningar får du sannolikt rätt pris på hela installationen och det blir lättare att jämföra anbud då entreprenörerna räknar på samma lösning. Faktorer som påverkar priset inkluderar bland annat byggnadens storlek samt projektets komplexitet. Värt att notera är att vi erbjuder ett fast pris på hela processen, oavsett om kommunen vill att vi kompletterar någonting eller inte. För att kunna lämna exakt pris på dina VVS-ritningar behöver vi en kopia på er bygglovshandling.

Vad är en VVS-ritning?

Begreppet VVS-ritning står för värme-, ventilation- och sanitetsritning. Denna typ av ritning kallas även för VA-ritningar, och visar hur ledningar för avlopp, kallvatten och dagvatten ska vara utformade. En VVS-ritning behövs alltså för att din byggnads värme-, ventilations- och sanitetsförsörjning ska fungera idealt.

I regel är privatpersoner beställaren av en VVS-ritning. VVS-projektering innefattar samma område men utförs vanligtvis på uppdrag av företag.

Vi erbjuder även:

Energiberäkning

8 steg för att beställa VVS-ritningar hos oss

Ta kontakt med oss

Inom kontorstid är du välkommen att ringa oss på 070-219 77 69. Du kan även välja att använda dig av det kontaktformulär du hittar på vår webbsida. Så fort du fått tag på oss får du hjälp av en projektledare som inleder en förstudie av ditt projekt.

Du får en offert

Vi skickar ut en offert till dig där processen beskrivs och en prisuppgift inkluderas. Betalning av arbetet sker när ritningarna är klara och levererade.

Du godkänner offerten

Om allt är i sin ordning så godkänner du offerten. Tänk gärna på att du kan kontakta oss om du tycker att någonting ser konstigt ut, eller om du vill lämna över eventuella kompletteringsuppgifter.

Vi skapar ritningarna

Vi skapar alla ritningar du beställt. Vanligtvis ligger leveranstiden på 1-2 veckor, men vid särskilt högt tryck kan den förlängas marginellt. Vi meddelar dig i god tid om så skulle vara fallet.

Du granskar ritningarna

Du får nu ta del ett färdigt utkast av din VVS-ritning, och du kan således granska det tillsammans med din projektledare. Efter eventuella revisioner godkänns ritningen.

VVS-ritningen levereras

I detta steg får du en korrekt framtagen VVS-ritning som utformats av experter och godkänts av såväl fackmän som dig själv.

Lämna in för startbesked

Nu är det dags att lämna in dina VVS-ritningar till kommunen för att få startbesked.

Eventuella kompletteringar

Om kommunen vill ha in eventuella kompletteringar så löser vi det. Detta är ingenting du behöver betala extra för utan någonting som inkluderas i det pris du betalar för din VVS-ritning.

Vill du ha hjälp direkt?
Inget jobb är för stort eller för litet!
Du får VVS-ritningar framtagna av fackmän.
Vi hjälper dig från start till mål!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69