VVS PROJEKTERING AV EXPERTER

Effektiv VVS projektering med säkerhet och budget i åtanke. Till företag.

Projektplanering inför VVS Projektering

VVS-PROJEKTERING

VVS-projektering och VVS-ritningar innefattar samma område.  Alla rörarbeten börjar med en VVS-projektering och omfattar oftast ventilation, avlopp och vattenförsörjning. Funderar du på att renovera eller kanske bygga nytt så kan vi enkelt bistå med vatten-, värme och ventilationsritningar.

En VVS-projektering hjälper dig att skapa en helhetsbild kring de behov som finns och samordnar alla system. VVS-projektering är en tjänst till företag. VVS-ritningar är vår motsvarande tjänst för privatpersoner.

En VVS-projektering kan du och ditt företag behöva utföra om:

 • Du ska bygga nytt eller en tillbyggnad.
 • Du ska utföra rördragningar i din fastighet.
 • Ventilationen behöver ses över och effektiviseras.
 • Installation av vatten och avlopp.

Med en bra VVS-projektering får du ett bra inneklimat och ett klimatsmart system som är enkelt att underhålla. Vi har erfarenhet att jobba med alla typer av villor och attefallshus och hjälper privatpersoner i hela Sverige.

Har du frågor om VVS-projektering? Längre ner hittar du sektionen: VVS-projektering – Vanliga frågor med snabba svar

Projektplanering inför VVS Projektering

VVS-projektering i hela Sverige

Jag kan ta på mig VVS-projektering i hela landet. När det gäller villor och andra små byggnader så behövs inga fysiska möten utan man sköter allt digitalt. Vid större projekteringar så sitter man ofta med i en projekteringsgrupp och då blir det både fysiska och digitala möten.

Projektering av VVS-installationer

Varför ska du anlita oss för VVS-projektering?

 • Vi erbjuder snabb svarstid och leverans.
 • Vi erbjuder fasta priser.
 • Vi har över 25 års erfarenhet.
Projektering av VVS-installationer

Våra tjänster för privatpersoner:

Energiberäkning

VVS – ritningar

VVS-PROJEKTERING:
VANLIGA FRÅGOR MED SNABBA SVAR

Vad kostar VVS-projektering?

Svårt sätta pris men en villa på ca 150 kvm kan man säga att VVS ritningar för denna kostar 12.500 kr kr inkl moms. Och då får man tappvatten, spillvatten, värme och ventilationsritningar samt en enkel materialspec på ritning.

Vad inkluderar VVS-projektering?

Vad som ingår i en VVS projektering är lite beroende på vad överenskommelsen är. Oftast är det installationsritningar för ventilation, värme, tappvatten, spillvatten, ev kyla som vi levererar och sedan kan det följa med en enkel materialspecifikation så att kund eller entreprenör vet vilket material och vilka sakvaror vi räknat med. På större objekt kan det bli en beskrivning som följer AMA.

När behövs VVS-projektering?

VVS-projektering behövs bla för att få startbesked. De kan vara bra att ta fram så att man styr installatörerna om man vill ha kanal eller rördragningar utfört på ett visst sätt eller om man har vissa krav på porslin, ventilation, blandare, etc.
Det underlättar med VVS projektering om man väljer att skicka ut till olika installatörer som får räkna och lämna pris på utförandet och då räknar alla på samma underlag, annars ska man sitta och bedöma de olika tekniska lösningarna som entreprenörerna själva tagit fram.

Hur utför du VVS-projektering?

VVS projektering utförs i AutoCad miljö och med MagiCad som programvara. Allt vi ritar går att få 3D utskrifter på om nu huset är ritat i 3D.

När man gjort en beställning, vad händer sen, vad gör man med VVS-projekteringen?

Efter en beställning så jobbar vi fram ett förslag efter en första genomgång med er så vi vet vilka önskemål ni har. Vi skickar över ritningar som ni får titta på och godkänna innan de görs klara för leverans till er. Vi försöker ha en genomgång över telefon och förklara olika val som är gjorda under projekteringens gång.

Hur lång tid tar det att göra VVS-projektering?

Svårt att säga så på rak arm när man inte vet omfattningen på uppdraget men allt från 1 vecka till 1 månad beroende på storlek som sagt.

Varför behöver man göra VVS-projektering?

VVS-projektering behövs bla för att få startbesked. De kan vara bra att ta fram så att man styr installatörerna om man vill ha kanal eller rördragningar utfört på ett visst sätt eller om man har vissa krav på porslin, ventilation, blandare, etc.
Det underlättar med VVS projektering om man väljer att skicka ut till olika installatörer som får räkna och lämna pris på utförandet och då räknar alla på samma underlag, annars ska man sitta och bedöma de olika tekniska lösningarna som entreprenörerna själva tagit fram.

Vår verksamhet omfattar i huvudsak projektering av VVS installationer från idé till färdig anläggning. Förutom det “traditionella” projekteringsarbetet så tycker vi om att arbeta med förstudier och i programskeden där projektens tekniska och ekonomiska ramar formas och bestäms.

VVS PROJEKTERING FÖRETAG

Projekt vi åtar oss

 • Inventeringar, utredningar och analyser
 • VVS-, kyl- och styrprojektering
 • Kalkyler och kostnadsuppskattningar
 • Installationssamordning
 • Besiktningar
 • Drift- och skötselinstruktioner

De affärsområden vi är verksamma inom är bl a

 • Kontor, administrativa lokaler
 • Högskolor, förskolor, skolor
 • Laboratorier, forskning
 • Industri, produktion
 • Bostäder
 • Kök, restauranger

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69