Vad behövs för att få bygglov?

av | feb 7, 2024

Teknikhuset i Västerbotten AB förklarar vad skillnaden är mellan en energiberäkning och en energideklration och när dessa tjänster behövs

Vad är ett bygglov?

Låt oss först reda ut vad ett bygglov faktiskt är.

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Syftet med detta tillstånd är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggande

Förberedelser enligt Plan- och Bygglagen (PBL)

För att få bygglov krävs det att man följer ett antal steg och uppfyller vissa krav enligt Plan- och bygglagen (PBL) eller motsvarande regelverk som gäller i din kommun. Att förstå de lagar och regler som styr byggprocessen är grundläggande för en framgångsrik ansökan.

Bygglovsansökan

Den första åtgärden är att skicka in en bygglovsansökan till den lokala bygglovsmyndigheten. Denna ansökan bör innehålla detaljerade ritningar och tekniska dokument som tydligt beskriver den planerade byggnationen. Det är viktigt att noggrant följa de specifika krav och riktlinjer som fastställts av myndigheten.

Utse en kontrollansvarig

I vissa områden kan det vara obligatoriskt att utse en kontrollansvarig. Denna person har ansvaret att övervaka hela byggprocessen och se till att den följer alla relevanta regler och bestämmelser. Att ha en kompetent kontrollansvarig kan underlätta genomförandet av projektet och säkerställa att det uppfyller alla krav.

Grannsamråd

För att främja öppenhet och samförstånd kan det också krävas grannsamråd. Det innebär att du informerar dina grannar om ditt planerade byggprojekt och tar hänsyn till deras synpunkter. Detta steg är viktigt för att undvika eventuella konflikter och skapa en positiv samarbetsmiljö.

Handläggningstid

Slutligen måste du vara beredd på att vänta på att din bygglovsansökan blir behandlad. Handläggningstiden varierar och kan sträcka sig från några veckor till flera månader, beroende på plats och projektets omfattning.

Om ansökan uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov, men byggprojektet får inte påbörjas innan byggherren fått ett startbesked. Ett bygglov är giltigt i fem år, men byggnationen måste påbörjas inom två år.

Har du fortfarande funderingar så finns vi här för att hjälpa till! Vi hjälper dig till färdigt bygglov!

Författare

Esbjörn Lindberg

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69