Vad behöver jag som privatperson göra inför startbesked?

av | maj 17, 2023

Hos oss får du hjälp inför ditt bygglov och startbesked

Guide för bygglov och startbesked

När du har fått bygglovet beviljat behöver du ansöka om startbesked från din kommun. Startbeskedet innebär att kommunen godkänner att byggnadsarbetet kan påbörjas och är en förutsättning för att du ska kunna sätta igång med arbetet. För att ansöka om startbesked behöver du följa dessa steg:

1) Kontakta din kommun för att ansöka om startbesked. Det gör du enklast via kommunens hemsida.
2) Se till att alla uppgifter som kommunen vill ha inför startmötet är framtagna. Det handlar exempelvis om energiberäkning, konstruktionskontroll (EKS) VVS-ritningar och ventilationsritningar, kontrollplan, etc.
3) Betala eventuella avgifter som krävs i samband med startbeskedet.
4) Invänta mötet med kommunen, kom förberedd.
Kommunen kommer att granska dina handlingar och om allt är i sin ordning kommer startbeskedet att beviljas.

När du har fått beviljat startbesked kan du sätta igång med arbetet. Tänk på att det är viktigt att du fortsätter att följa reglerna och kraven som gäller under hela byggprocessen för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt (Detta hjälper KA till med).

Författare

Esbjörn Lindberg

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69