Vad är en energiberäkning?

Vi reder ut begreppen och vet vad som behövs!

Vad är en energiberäkning?

Energiberäkning och energibalansberäkning, låter det förvirrande? Kärt barn har många namn brukar man säga. Energiberäkning kallas även för energibalansberäkning och är en teoretisk uppskattning för hur mycket energi ditt färdiga huset kommer att förbruka under kommande 12 månader. Ska du bygga nytt eller göra en tillbyggnad behöver du komplettera din bygglovsansökan med en energiberäkning.

Därför behöver du göra en energiberäkning!

Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på hur energieffektiv en byggnad måste vara. Idag ska en byggnad vara bra värmeisolerad och ha ett effektivt uppvärmningssystem.

Energiberäkning företag.

Teknikhuset i Västerbotten AB erbjuder energiberäkningar till VVS-konsulter, byggföretag, fastighetsägare, entreprenörer och kommuner. Vi hjälper er att beräkna kommande års energianvändning på er fastighet och erbjuder både energiberäkning inför ett bygglov och tillbyggnad.

Energiberäkning privatperson.

Du som bygger nytt eller en tillbyggnation kommer behöva komplettera bygglovet med en energiberäkning. Detta behöver göras senast två år efter att byggnaden börjat användas. Vi beräknar energianvändning enligt Boverkets byggregler 22, 23 och 24. Vi beräknar primärenergi enligt BBR 25, 26-28 och 29.

Vi jobbar enligt Boverkets byggregler.

Teknikhuset i Västerbotten AB följer de regelverk som finns och håller oss uppdaterade kring vad som krävs.

Leverans i hela Sverige.

Skicka in ert material så kommer beräkningen på ett mejl. Ofta redan inom 48 timmar. Enklare kan det inte bli!

Varför är en energiberäkning bra?

En energiberäkning visar en teoretisk energiförbrukning för byggnaden innan den är byggd. Denna behövs för att se att man klarar uppställda krav på energiförbrukning för nyproducerade byggnader innan man börjar bygga. Billigare åtgärda byggnaden innan den är byggd.

Vilka använder en energiberäkning?

Energiberäkning används vid alla bygglovspliktiga byggnader för att få startbesked.

Vad heter programmet / mjukvaran ni använder för att utföra en energiberäkning?

Beräkningarna utförs i VIP Energy 4.3.3 som är validerat mot Ashrae 140-2007 och SS EN 15265-2007.

Vilka handlingar behövs för att du ska kunna utföra en energiberäkning?

Bygglovsritningar samt konstruktionsritning/beskrivning av väggar, golv, tak. Samt uppgifter om uppvärmning och ventilation.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69