Vad är skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration?

av | nov 28, 2023

Teknikhuset i Västerbotten AB förklarar vad skillnaden är mellan en energiberäkning och en energideklration och när dessa tjänster behövs

Det här är skillnaden mellan en energideklaration och energiberäkning

Energideklaration och energiberäkning är två olika koncept inom området för energieffektivitet, särskilt när det gäller fastigheter. Dessa termer används för att bedöma och kommunicera information om en byggnads energiprestanda, men de skiljer sig i syfte, innehåll och tillvägagångssätt.

Energideklaration

Energideklaration är ett dokument som ger dig information om byggnadens energianvändning. Deklarationen berättar bland annat vad byggnaden har för energiprestanda och energiklass (A–G), hur energianvändningen ser ut, och eventuella förslag till effektivisering för att sänka energiförbrukningen. Energideklarationer är vanligtvis obligatoriska vid försäljning eller uthyrning av fastigheter och baseras ofta på standardiserade metoder för att ge en generell bedömning.

Energiberäkning

Energiberäkning är en mer detaljerad och teknisk process. Den involverar användning av avancerade simuleringsprogram för att modellera och analysera olika aspekter av byggnadens energiprestanda, såsom termiska egenskaper, lufttäthet och solenergi. Energiberäkningar är inte alltid obligatoriska för fastighetsöverföring utan används främst av ingenjörer och designers för att optimera byggnaders energieffektivitet på en tekniskt avancerad nivå. För mer information om våra energiberäkningar, klicka här.

Därför behövs en energideklaration och energiberäkning

Energideklarationer krävs oftast vid försäljning, uthyrning, nybyggnation eller större ombyggnadsprojekt för att ge köpare, hyresgäster och myndigheter information om en byggnads energiprestanda.

Energiberäkningar används främst i design- och planeringsfasen av byggnadsprojekt för att optimera energieffektiviteten. En energiberäkning kan även krävas vid bygglovsansökningar och renoveringsprojekt där ägare strävar efter att förbättra byggnadens energiprestanda.

Energiberäkning vid slutbesked

I samband med slutbesked för en nybyggnad så finns det två sätt att verifiera den tidigare framtagna energiberäkningen. Provtrycks huset så lägger man in resultatet av denna i energiberäkningen samt uppdaterar om det skulle vara några förändringar av huset utifrån de data man hade initialt. Denna verifierade energiberäkning lämnas till kommunen och så får man sitt slutbesked.

Energideklaration vid slutbesked

Energideklaration kan ibland tas fram till ett slutbesked för en nybyggnad. Då får man vänta 1-2 år på att få definitivt slutbesked då energideklarationen kräver att det finns ett års historik på energiförbrukning.

Författare

Esbjörn Lindberg

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69