Så gör du för att sänka energiförbrukningen inför din energiberäkning

av | okt 10, 2022

Med tanke på aviserade höjningar på energipriser men även på lång sikt minska sin energiförbrukning för att minska belastningen på miljön och klimatet så kan vi hjälpa till med råd och tips.

Se över energiförbrukningen innan du gör en energiberäkning

Det finns en del stora energiförbrukare i ett hem som man med relativt enkla medel kan minska. Största ”boven” är vi själva och det handlar om att förändra lite av sin livsstil och försöka tänka miljösmart och långsiktigt. Det är inga stora uppoffringar som krävs i vardagen utan bara tänka lite smartare.

Förutom detta så finns det några mera handfasta tips och råd som man kan titta på.
Här nedan följer några exempel:

1. Installera en värmepump. Här kan man titta på allt ifrån luft/luft värmepumpar till jord/bergvärme och luft/vatten värmepumpar.
Generellt kan du minska de årliga energikostnaderna med cirka 30 till 50 procent om du väljer att skaffa en värmepump. Din exakta energibesparing beror bland annat på vilken uppvärmningstyp du hade innan installationen och vilken luftvärmepump du väljer.
2. Investera i solceller/solpaneler för att ”tillverka” sin egen el eller värma varmvatten/pool sommartid. Att skaffa solceller är i regel en bra idé, och med ett komplett solcellspaket kan du räkna med en årsbesparing på cirka 6 000 kr. En normalstor solcellsanläggning producerar mellan cirka 150–1 500 kWh solel per månad.
Ett solcellssystem använder sig inte av värmeenergi för att skapa solel, utan ljusenergi som det är gott om i Sverige. Det spelar alltså mindre roll om solcellerna får rikligt med värme, för det är i stället ljus solcellerna vill ha för att kunna skapa mycket solel.

3. Komplettera isolering på vind/vägg. Du kan spara stora summor pengar på att ha ett idealt isolerat hus. Med bättre isolering desto högre blir husets u-värde, som i sin tur är ett mått på din bostads isoleringsförmåga. Så ju högre u-värdet är, desto mindre värme lämnar huset och det medför att energiåtgången blir lägre.
Det är med en fastighet som med människan, se till att du inte fryser om huvudet (taket) dvs bäst verkan får man många gånger genom att se över takisoleringen, dock får man inte täppa igen luftningar av tak för då får man bekymmer med kondens och fukt.

4. Investera i en mera energieffektiv ventilationsanläggning som ger bättre inomhusklimat till en lägre kostnad. Om du är ute efter ett bra ventilationssystem är det en god idé att skaffa ett så kallat FTX-system. Med ett FTX-ventilationssystem kan du spara cirka 3- 6 000 kWh per år, ibland ännu mera om det dels inte finns någon återvinning i dagsläget eller om ventilationsaggregatet är 25-30 år gammalt.

5. Se över inomhustemperaturer, spolmunstycken, mm

 

Det finns en hel del fler insatser man kan göra men det blir enklare att komma med råd och tips med ett samtal där man får lite bakgrund på hur många som bor i hemmet, var hemmet är beläget, mm.

Vi väljer att inte skriva ut några investeringskostnader här i detta utskick då priser och leveranstider på olika material och maskiner varierar så oerhört mycket.

Det är enklare att om intresse finns ta fram en kalkyl på en åtgärd och då få aktuella priser och aktuella återbetalningstider för investeringen.

Vill du veta mer om energiberäkning?

En energiberäkning visar en teoretisk energiförbrukning för byggnaden innan den är byggd. Denna behövs för att se att man klarar uppställda krav på energiförbrukning för nyproducerade byggnader innan man börjar bygga. Kontakta oss för mer information eller för offert.

Författare

Esbjörn Lindberg

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69