När krävs energiberäkning?

av | jun 21, 2022

Att utföra en energiberäkning är ofta en bra idé. Men när ska du utföra en energiberäkning egentligen?

5 tillfällen då det krävs en energiberäkning

  1. Du har ansökt om ett bygglov och ska få startbesked.
  2. Du ska tilläggsisolera din bostad.
  3. Du ska bygga om eller bygga till i din bostad.
  4. Du ska bygga om ditt värmesystem.
  5. Du ska bygga ett nytt hus.

Nedan berättar vi mer om de tillfällen vi precis pratat om i större detalj.

1. Du har ansökt om bygglov och ska få startbesked

Innan du får startbesked för att bygga någonting vill din lokala byggnadsnämnd säkerställa att din framtida byggnad har en tillräckligt hög energieffektivitet för att uppfylla de energikrav som finns idag. Så du kan bli tvungen att inkludera en energiberäkning för att få ett startbesked för ditt byggprojekt.

2. Du ska tilläggsisolera

I samband med ett fasadbyte och tilläggsisolering eller tilläggsisolering av grund eller vind så kan det vara värt att göra en energiberäkning för att se vilken isolering som är mest ekonomisk.

3. Du ska göra en om- eller tillbyggnad

Innan du ska göra en om- eller tillbyggnad ska en energiberäkning utföras. Din lokala byggnadsnämnd vill säkerställa att din framtida om- eller tillbyggnad har en tillräckligt hög energieffektivitet för att uppfylla de energikrav som finns idag.

4. Du ska bygga om ditt värmesystem – byta värmekälla

När du ska byta värmekälla eller komplettera den befintliga värmekällan är det bra att ha gjort en energiberäkning för att se byggnadens verkliga behov så att man inte köper och monterar en alltför stor och dyr anläggning.

5. Du ska bygga ett nytt hus

I regeringens satsning att minska energiförbrukningen i samhället så har man med hjälp av Boverket bestämt att mer energisnåla hus krävs i Sverige. Som en konsekvens av det krävs också en energiberäkning för alla nyproducerade hus för att visa på att just ditt hus klarar kraven. När huset är byggt så kan man dessutom få lägre ränta hos vissa långivare om man kan visa upp att man har ett energisnålt hus.

Författare

Esbjörn Lindberg

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69