INFÖR BYGGLOV OCH STARTBESKED

Står du med frågor kring vad allt betyder? Här reder vi ut begreppen – häng me!

Inför startbesked vill kommunen att du ska komplettera med exempelvis följande handlingar:

VVS-Ritningar

Ventilationsritning

VA-Ritning

Energiberäkning

Att ansöka om bygglov och startbesked är en process som involverar flera steg och kräver noga förberedelse för att säkerställa att ditt byggprojekt överensstämmer med lokala regler och krav. Innan du påbörjar ansökningsprocessen är det viktigt att undersöka den aktuella detaljplanen för området och vara medveten om de lokala byggreglerna.

Ritningar och beskrivningar

En grundläggande del av ansöknaden är att förbereda detaljerade ritningar och beskrivningar av ditt projekt. Detta inkluderar arkitektritningar som visar byggnadens olika aspekter, en situationsplan som illustrerar var byggnaden kommer att placeras på tomten, fasadritningar och planritningar. En teknisk beskrivning som belyser de tekniska aspekterna av projektet bör också ingå.

Ansökan och kommunikation

För att inleda ansöknadsprocessen behöver du fylla i och lämna in den nödvändiga bygglovsansökan. Vissa kommuner kan kräva att du informerar grannarna om ditt projekt och eventuellt lämnar in specifika yttranden från experter. Det är viktigt att vara medveten om och följa eventuella regler för grannsamråd och yttranden.

Startbesked och avgifter

Efter att bygglovet har beviljats är nästa steg att ansöka om startbesked för att officiellt påbörja byggnationen. Se till att ha det godkända bygglovet innan du ansöker om startbesked. Under processens gång måste du också vara beredd att betala eventuella bygglovsavgifter och andra avgifter som kan vara tillämpliga på ditt projekt.

Inspektion och uppföljning

Under själva byggprocessen kommer kommunen att genomföra inspektioner för att säkerställa att arbetet följer de godkända ritningarna och överensstämmer med bygglovet. Att hålla sig informerad om och följa dessa steg noggrant kommer att underlätta ansöknadsprocessen och bidra till en smidig genomförande av ditt byggprojekt. Teknikhuset i Västerbotten AB har många års erfarenhet och hjälper er hela vägen.

VVS-Ritningar (Vatten- och Avloppsritningar)

Det här är ritningar som redovisar installationer för värme, avlopp och vatten. Både invändig och utvändig rördragning som också visar hur dessa ansluter till befintligt system. Ritningarna redovisar om ni exempelvis väljer golvvärme, radiatorer eller luftvärmepump, dragning av spillvatten från alla enheter i byggnaden samt luftning ut på tak. Även tappvattendragning i platta med slang eller med synlig dragning i tak och på vägg visas.

Läs mer om: VVS-Ritningar

Projektering av VVS-installationer

VVS-Ritningar (Vatten- och Avloppsritningar)

Projektering av VVS-installationer

Det här är ritningar som redovisar installationer för värme, avlopp och vatten. Både invändig och utvändig rördragning som också visar hur dessa ansluter till befintligt system. Ritningarna redovisar om ni exempelvis väljer golvvärme, radiatorer eller luftvärmepump, dragning av spillvatten från alla enheter i byggnaden samt luftning ut på tak. Även tappvattendragning i platta med slang eller med synlig dragning i tak och på vägg visas.

Läs mer om: VVS-Ritningar

VA ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn.

VA-Ritning

Ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn om man har egen vatten- eller avloppsbrunn. Här kan vi även ta med dagvattenanslutningar och dagvattenhantering.

VA-Ritning

VA ritningar redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv till anslutningspunkt vid gata eller brunn

Ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn om man har egen vatten- eller avloppsbrunn. Här kan vi även ta med dagvattenanslutningar och dagvattenhantering.

Ventilationsritning

Ritningar som visar hur ventilering av byggnaden ska utföras, ventiler i vägg och frånluftsfläkt/frånluftsvärmepump eller FTX-system med till- och frånluft, ventilationsaggregat placeras på av er angiven plats inomhus eller på kallvind. Kanaler dras ut i huset och tilluft anordnas i sovrum, allrum och vardagsrum och frånluft från WC/D, tvättstuga och kök. Spisfläkt får en egen brandisolerad kanal som går ut på tak alternativt på fasad med brandspjäll då.

Läs mer om: Ventilationsritningar

Vi hjälper dig med ventilationsritningar och har snabb leverans i hela landet, oavsett kommun

Ventilationsritning

Vi hjälper dig med ventilationsritningar och har snabb leverans i hela landet, oavsett kommun

Ritningar som visar hur ventilering av byggnaden ska utföras, ventiler i vägg och frånluftsfläkt/frånluftsvärmepump eller FTX-system med till- och frånluft, ventilationsaggregat placeras på av er angiven plats inomhus eller på kallvind. Kanaler dras ut i huset och tilluft anordnas i sovrum, allrum och vardagsrum och frånluft från WC/D, tvättstuga och kök. Spisfläkt får en egen brandisolerad kanal som går ut på tak alternativt på fasad med brandspjäll då.

Läs mer om: Ventilationsritningar

En energiberäkning inkluderar även väderförhållanden och klimatdata, eftersom dessa faktorer påverkar behovet av uppvärmning eller kylning under olika säsonger.

Energiberäkning

En energiberäkning, ibland även benämnd som energibalansberäkning, utgör en noggrann uppskattning av den totala energiförbrukningen för ditt hus över en årsperiod. Denna beräkning tar hänsyn till olika faktorer som påverkar energikonsumtionen och spelar en avgörande roll i att skapa en effektiv och hållbar energihanteringsstrategi. Genom att genomföra regelbundna energiberäkningar kan fastighetsägare och hushåll effektivt övervaka och anpassa sin energikonsumtion. Läs mer om: Energiberäkningar

Energiberäkning

En energiberäkning inkluderar även väderförhållanden och klimatdata, eftersom dessa faktorer påverkar behovet av uppvärmning eller kylning under olika säsonger.

En energiberäkning, ibland även benämnd som energibalansberäkning, utgör en noggrann uppskattning av den totala energiförbrukningen för ditt hus över en årsperiod. Denna beräkning tar hänsyn till olika faktorer som påverkar energikonsumtionen och spelar en avgörande roll i att skapa en effektiv och hållbar energihanteringsstrategi. Genom att genomföra regelbundna energiberäkningar kan fastighetsägare och hushåll effektivt övervaka och anpassa sin energikonsumtion. Läs mer om: Energiberäkningar

VA ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn.

Fortfarande frågetecken?

Har du fortfarande frågor och behöver hjälp? Tveka inte att kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på 070-219 77 69. Vi erbjuder kort svarstid och snabba leveranser i hela Sverige.

Fortfarande frågetecken?

Har du fortfarande frågor och behöver hjälp? Tveka inte att kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på 070-219 77 69. Vi erbjuder kort svarstid och snabba leveranser i hela Sverige.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69