INFÖR BYGGLOV OCH STARTBESKED

Står du med frågor kring vad allt betyder? Här reder vi ut begreppen – häng me!

Inför startbesked vill kommunen att du ska komplettera med exempelvis följande handlingar:

VVS-Ritningar

Ventilationsritning

VA-Ritning

Energiberäkning

Alla dessa tjänster kan vi hjälpa er med och här nedan följer en förklaring på vad detta innebär.

VVS-Ritningar (Vatten- och Avloppsritningar)

Det här är ritningar som redovisar installationer för värme, avlopp och vatten. Både invändig och utvändig rördragning som också visar hur dessa ansluter till befintligt system. Ritningarna redovisar om ni exempelvis väljer golvvärme, radiatorer eller luftvärmepump, dragning av spillvatten från alla enheter i byggnaden samt luftning ut på tak. Även tappvattendragning i platta med slang eller med synlig dragning i tak och på vägg visas.

Läs mer om: VVS-Ritningar

Projektering av VVS-installationer

VVS-Ritningar (Vatten- och Avloppsritningar)

Projektering av VVS-installationer

Det här är ritningar som redovisar installationer för värme, avlopp och vatten. Både invändig och utvändig rördragning som också visar hur dessa ansluter till befintligt system. Ritningarna redovisar om ni exempelvis väljer golvvärme, radiatorer eller luftvärmepump, dragning av spillvatten från alla enheter i byggnaden samt luftning ut på tak. Även tappvattendragning i platta med slang eller med synlig dragning i tak och på vägg visas.

Läs mer om: VVS-Ritningar

VA ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn.

VA-Ritning

Ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn om man har egen vatten- eller avloppsbrunn. Här kan vi även ta med dagvattenanslutningar och dagvattenhantering.

VA-Ritning

VA ritningar redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv till anslutningspunkt vid gata eller brunn

Ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn om man har egen vatten- eller avloppsbrunn. Här kan vi även ta med dagvattenanslutningar och dagvattenhantering.

Ventilationsritning

Ritningar som visar hur ventilering av byggnaden ska utföras, ventiler i vägg och frånluftsfläkt/frånluftsvärmepump eller FTX-system med till- och frånluft, ventilationsaggregat placeras på av er angiven plats inomhus eller på kallvind. Kanaler dras ut i huset och tilluft anordnas i sovrum, allrum och vardagsrum och frånluft från WC/D, tvättstuga och kök. Spisfläkt får en egen brandisolerad kanal som går ut på tak alternativt på fasad med brandspjäll då.

Läs mer om: Ventilationsritningar

Ventilationsritning

Ritningar som visar hur ventilering av byggnaden ska utföras, ventiler i vägg och frånluftsfläkt/frånluftsvärmepump eller FTX-system med till- och frånluft, ventilationsaggregat placeras på av er angiven plats inomhus eller på kallvind. Kanaler dras ut i huset och tilluft anordnas i sovrum, allrum och vardagsrum och frånluft från WC/D, tvättstuga och kök. Spisfläkt får en egen brandisolerad kanal som går ut på tak alternativt på fasad med brandspjäll då.

Läs mer om: Ventilationsritningar

VA ritning som redovisar utvändiga installationer för vatten och avlopp från husliv ut till anslutningspunkt vid gata alternativt till brunn.

Fortfarande frågetecken?

Har du fortfarande frågor och behöver hjälp? Tveka inte att kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på 070-219 77 69. Vi erbjuder kort svarstid och snabba leveranser i hela Sverige.

Fortfarande frågetecken?

Har du fortfarande frågor och behöver hjälp? Tveka inte att kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på 070-219 77 69. Vi erbjuder kort svarstid och snabba leveranser i hela Sverige.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69