PROJEKTLEDNING OCH
PROJEKTSTYRNING

Vi fokuserar på rätt saker.

PROJEKTLEDNING BYGG

I rollen som projektledare hjälper vi er med att utifrån en idé ta fram en kravspecifikation och initialkalyl på projektet. Därifrån så tar vi hand om upphandling av konsulter för projektering, utskick av förfrågningar till entreprenörer, upphandling av entreprenörer samt genomförandet av dessa. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och kunden. Projektledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyler som definierats tidigare i projektet.

Vi har flera års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri så vi är vana att jobba med projekt som pågår parallellt med pågående produktion och under tidspress.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69