KALKYLERING FÖR VENTILATION OCH VVS

Vi tar fram underlaget som behövs.

KALKYLER

Vi hjälper er med allt från ”grova” kostnadsuppskattningar eller tidiga budgetar till detaljerade entreprenadkalkyler.

Då vi jobbar med VVS projektering så kan vi snabbt tillsammans med er ta fram ett kalkylunderlag för en ABT och sedan ta fram en kalkyl utifrån underlaget. 

Efterkalkyler eller uppföljningar av till exempel ÄTA arbeten eller färdiga entreprenader är något vi också gör. Som verktyg använder vi oss av TenWin kalkyl för rör och Lube Kalk för ventilation alternativt Wikells kalkylprogram för rör och ventilation.

Vi tar fram kalkyler på både AB och ABT entreprenader.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69