PROFESSIONELLA BESIKTNINGAR

Undvik missförstånd och låt oss besiktiga ditt projekt.

ENTREPRENADBESIKTNING

Kontroller och besiktningar är viktiga delprocesser när det gäller att fastställa om objektet ifråga uppfyller ställda krav på kvalitet och funktion.

Teknikhuset i Västerbotten AB åtar sig olika typer av besiktningsuppdrag som förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Dessa utför vi på ett opartiskt sätt och med kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller inom varje specifikt område.

Vi arbetar med entreprenadbesiktningar som innefattar värme, tappvatten, spillvatten, ventilation och kyla.

När vi utför en entreprenadbesiktning så kontrollerar vi så att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet
och följer svenska branschregler. En entreprenadbesiktning visar på eventuella felaktigheter när projektet sägs vara färdigt.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69