TJÄNSTER FÖRETAG

Har du företag hjälper vi dig med allt från projektledning till kalkylering.

ENTREPRENADBESIKTNING

Som företag eller privatperson kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen.

Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet. Vi arbetar med entreprenadbesiktningar som innefattar värme, tappvatten, spillvatten, ventilation och kyla.

KALKYLER/KALKYLERING

Vi hjälper dig som beställare eller entreprenör med alla typer av kalkyler inom Ventilation och Rör.

Vi kan hjälpa till med allt från tidiga budgetkalkyler till detaljerade utförande kalkyler. Vi tar även fram kalkylunderlag tillsammans med er entreprenörer för totalentreprenader och gör sedan en kalkyl på överenskomna skisser. Vi gör uppdrag i hela Sverige.

VVS PROJEKTERING ENTREPRENAD/FÖRETAG

Med över 30 års erfarenhet så kan vi hjälpa till med all typ av Ventilations- och VS projektering.

Vi har erfarenhet från alla typer av projekt från Skolor, kontor, bostäder till tung industri, sågverk, läkemedelsindustri och forskningslokaler. Vi jobbar med allt från tidiga systemhandlingar till färdiga förfrågningsunderlag för utförande entreprenader. Vi gör uppdrag i hela Sverige.

VVS OCH BYGGPROJEKTLEDNING

Vi har många års erfarenhet av både VVS- och Byggprojektledning.

Vi har haft uppdrag både som huvudprojektledare men även VVS-projektledare i samband med stora maskinomställningar och ny- och ombyggnationer på bland annat Scanias fabriker i Luleå och Södertälje. I samband med etableringar av bl.a. Kontorslokaler, elevhem, vandrarhem, förskolor och skolor har vi även haft projektledaruppdrag. Vi tar även på oss uppdrag som installationssamordnare. Vi gör uppdrag från Mälardalen och uppåt i Sverige.

UTREDNINGAR

För att fatta rätt beslut krävs genomarbetade beslutsunderlag. Vi utför objektiva kundanpassade utredningar där aspekter som kvalitet, miljö, investeringskostnad, livscykelkostnad etc. vägs in helt enligt kundens intentioner.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag kan vara vid investeringsbeslut, angående energianvändning. Utredningar av ansvarsfrågor, utredningar av tilläggskostnader i entreprenader, anbudsutvärdering, felsökning i tekniska system, med åtgärdsförslag.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69