Fast pris i hela Sverige från 1500 kr – Snabb leverans

ENERGIBERÄKNING AV EXPERTER
Vi levererar energiberäkningar enligt Boverkets byggregler BBR för hus & villa.

FÅ OFFERT

PRISER

NÖJDA KUNDER

Energiberäkning

En energiberäkning (kallas även för energibalansberäkning) är en uppskattning på hur mycket energi ditt hus kommer att förbruka under ett år.

Boverkets byggregler ställer krav på hur mycket energi ditt nybyggda hus får använda och för att bygglovet ska godkännas krävs det en energiberäkning. En energiberäkning är alltså något som behöver tas fram innan huset är byggt eller tillbyggnationen är påbörjad.

Med en energiberäkning får ni koll på de energibesparande åtgärder som kan komma behöva göras och om det är värt att utföra. Ni får även koll på hur lång tid det tar innan investeringen är intjänad. Vi levererar energiberäkningar snabbt och i hela landet för hus, villa, tillbyggnad och nyproduktion.

Har du frågor om energiberäkningar? Längre ner hittar du sektionen: Energiberäkning – Vanliga frågor

Snabba leveranser

Kunder i hela Sverige
Fasta priser
Energikraven i Sverige och Europa blir alltjämt stramare och sätter högre krav byggnaders energiåtgång och värmeisolering utifrån nya miljömässiga beslut. Inför bygglov ska energianvändningen på varje hus beräknas. När huset är färdigställt ska energianvändningen verifieras med en kompetterande beräkning. Vi nybyggnation eller tillbyggnad krävs i de flesta fall en energkontroll av ditt hus. En så kallad teoretisk beräkning av husets eller fastighetens energianvändning.

Nya energikrav vid energiberäkning sedan september 2020

Kravnivåerna för en byggnads energianvändning ändrades under hösten 2020 för småhus, flerbostadshus och lokaler. Specifikation nedan.

Energikrav enligt Boverkets byggregler 2021

 • Hus > 130 m² – 90 kWh/m²
 • Hus > 90 – 130 m² – 95 kWh/m²
 • Småhus > 50 – 90 m² – 100 kWh/m²
 • Flerbostadshus 75 kWh/m²
 • Lokaler 70 kWh/m²
THIAC utför energiberäkningar i hela Sverige enligt Boverkets byggregler

En energiberäkning kan du behöva utföra om:

 • Du ska ansöka om bygglov.
 • Du vill tilläggsisolera.
 • Du funderar på en om-, eller tillbyggnation.
 • Ditt värmesystem behöver dimensioneras.
 • Få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar.

Varför ska du anlita oss för energiberäkning?

 • Vi utför energiberäkningar för bygglov, startbesked och / eller slutbesked.
 • Vi använder certifierad programvara för att våra energiberäkningar.
 • Vi beräknar energianvändning enligt Boverkets byggregler 22, 23 och 24. BBR22, BBR23 och BBR24 hittar du på Boverkets webbplats.
 • Vi beräknar primärenergi enligt Boverkets byggregler 25, 26- 28 och 29. BBR25, BBR26 – BBR28 och BBR29 hittar du på Boverkets webbplats.
 • Vi följer de krav din kommun ställer.
 • Vi levererar i hela Sverige.
 • Över 25 års erfarenhet.
För att gå vidare i byggprocessen krävs uträkning av ett så kallat primärenergital. Detta tal är resultatet av en energiberäkning och det som anger byggnadens energiprestanda i svenska regler. Vid startbesked, slutbesked, bygglov & när det är dags för tekniskt samråd med en byggnadsinspektör på bygglovsenheten primärenergitalet nödvändigt.

Hur mycket kostar en energiberäkning?

En energiberäkning kostar i regel ett par tusen kronor och uppåt. Vi erbjuder energiberäkningar till låga fasta priser från 1500 kr – 4000 kr. Bostadens / fastighetens storlek avgör kostnaden.

Osäker på vad som behövs inför en energiberäkning?

Ta en titt på den checklista för energiberäkning som vi sammanställt. 

Energiberäkning till fast pris

Priserna är ett cirkapris på några av de energiberäkningar våra privatkunder och företag bett om.

Energiberäkning privatperson

 • Småhus mindre än 150 kvm ( m² )
  Pris för energiberäkning från 1500 – 2500 kr inkl moms
 • Villor större än 200 kvm ( m² )
  Pris för energiberäkning från 4000 kr inkl moms

Energiberäkning företag

 • Kommersiella fastigheter < 500 m²
  Pris för energiberäkning från 4000 kr ex moms
 • Kommersiella fastigheter > 500 m²
  Vänligen be om offert
Energiberäkning för företag, byggentreprenörer, fastighetsägare, privatpersoner och kommuner som önskar en energiberäkning för sin fastighet, villa, tillbyggnad eller attefallshus.

Vi beräknar fastighetens energiförbrukning

Idag ställs det höga krav på hus och fastigheter. Isolering, system för uppvärmning och hur inomhusluften återvinns. Med en energiberäkning får du koll på vad fastigheten förbrukar under ett år. Vi arbetar efter Boverkets rådande krav BBR (Boverkets byggregler) och vet vad din kommun behöver.

Energiberäkningsprogram

Vi använder modern programvara. Beräkningarna utförs i VIP Energy 4.3.3 som är validerat mot Ashrae 140-2007 och SS EN 15265-2007.

Leverans av energiberäkningar i hela Sverige

Vi levererar energiberäkningar i hela landet på bara några dagar. Inga möten krävs och vi skickar dina handlingar digitalt på några dagar.

Vad krävs för en ENERGIBERÄKNING ?

Energiberäkning för att räkna ut en byggnads energianvändning och energibesparing - Vad måste energiberäkningar innehålla och vilken indata är nödvändig för en korrekt beräkning?

Indata till energiberäkning

För att kunna göra energiberäkning behöver vi en del information om fastigheten. Bifoga följande uppgifter i kontakt med oss.

 • Bygglovsritningar.
 • Uppvärmning – Hur värms fastigheten upp idag? Ex frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, ved eller oljepanna.
 • Ventilation – ex självdrag eller fläktsystem.
 • Väggar, golv, tak – trä, betong, tegel. Beskriv tak, vägg och golvuppbyggnad så gott ni kan. Bifoga eventuella ritningar i e-post.
 • U-värden på fönster och dörrar – (Ett U värde är ett mått på hur bra fönstrets eller dörrens energiegenskaper står sig i konkurrens med andra fönster och dörrar. Ju lägre desto bättre.)
 • Allt underlag kan skickas till e.lindberg@thiac.se eller via formuläret nedan.
 • Ta en titt i vår checklista för vilken typ av information vi behöver från dig. Checklista för energiberäkning hittar du här.
Energiberäkning för att räkna ut en byggnads energianvändning och energibesparing - Vad måste energiberäkningar innehålla och vilken indata är nödvändig för en korrekt beräkning?

Vi erbjuder även:

VVS-ritningar

Inför startbesked och bygglov vill kommunen att du ska komplettera med exempelvis VVS-ritningar och några andra handlingar. Läs mer här:

Inför startbesked & bygglov

Kan du alla vanliga begrepp om energiberäkningar? Vi har sammanställt en ordlista som hjälper att få koll på ord som du hittar i handlingar i samband med energiberäkningar. Läs mer här:

Gå till ordlistan

FRÅGOR OCH SVAR OM ENERGIBERÄKNINGAR

Vad är skillnaden på energideklaration och energiberäkning?
En Energideklaration talar om den faktiska förbrukningen för byggnaden efter att den har tagits i bruk. Energiberäkning är en teoretisk beräkning på hur mycket energi huset kommer att förbruka och tas fram innan huset är byggt.
När kan man göra en energiberäkning, vilken boyta?
Energiberäkning tas fram för alla typer av utbyggnader och nybyggnationer samt eventuellt väsentliga ombyggnationer. För byggnader under 50 m² redovisas U-medelvärde för byggnaden och byggnader med större yta än så redovisas även snittförbrukning. Garage/Förråd som har en genomsnittstemperatur under 10 grader inomhus behöver inte beräknas.
Behöver ett nytt hus göra en energiberäkning?

Ett nytt hus behöver göra en energiberäkning. Svaret är Ja.

När man beställt en energiberäkning från dig, vad händer sedan, vad gör jag med den?

Kunden tar med denna till startmötet med kommunen och lämnar in den för att få startbesked.

Skiljer sig energiberäkningar i landet? Är det annorlunda i Pajala i jämförelse med Västervik med tanke på att klimatet skiljer sig?

Beräkningen utförs exakt lika oavsett var i landet huset ska byggas. Däremot finns det en geografisk justeringsfaktor som tar hänsyn till var i landet huset är placerat och används i beräkningen.

Hur lång tid tar det att göra en energiberäkning?

Jag brukar säga leverans 1-2 dagar efter att jag fått alla underlag.

Vilka handlingar behövs för att du ska kunna utföra en energiberäkning?

Bygglovsritningar samt konstruktionsritning/beskrivning av väggar, golv, tak. Samt uppgifter om uppvärmning och ventilation.

Varför behöver man göra en energiberäkning?

En energiberäkning visar en teoretisk energiförbrukning för byggnaden innan den är byggd. Denna behövs för att se att man klarar uppställda krav på energiförbrukning för nyproducerade byggnader innan man börjar bygga. Det är också ett krav när du ansöker om bygglov eller skickar in en bygganmälan till kommunen.

Vilka använder en energiberäkning?

Energiberäkning används vid alla bygglovspliktiga byggnader för att få startbesked.

Vad heter det energiberäkningsprogram ni använder för att utföra en energiberäkning?

Beräkningarna utförs i ett energiberäkningsprogram som heter VIP Energy 4.3.3 som är validerat mot Ashrae 140-2007 och SS EN 15265-2007. Det är en modern mjukvara.

Vilka handlingar behövs för att du ska kunna utföra en energiberäkning?

Bygglovsritningar samt konstruktionsritning/beskrivning av väggar, golv, tak. Samt uppgifter om uppvärmning och ventilation.

Krävs Energiberäkning för fritidshus?

Energiberäkning krävs inte för fritidshus. Definitionen som Boverket använder för ett fritidshus är “Småhus som inte är inrättat för helårsboende”.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69