När behöver man ventilationsritningar?

När behöver man ventilationsritningar? Ventilationsritningar behövs vanligtvis i samband med byggprojekt eller renoveringar när du planerar ett effektivt ventilationssystem för en byggnad eller ett utrymme. Ventilationsritningar används för att visa detaljerna i...

När krävs energiberäkning?

Att utföra en energiberäkning är ofta en bra idé. Men när ska du utföra en energiberäkning egentligen? 5 tillfällen då det krävs en energiberäkning Du har ansökt om ett bygglov och ska få startbesked. Du ska tilläggsisolera din bostad. Du ska bygga om eller bygga till...